начало за нас доставка връзки контакти
[ ] Дали не е време за клеми и френдове?
 
[ ] Открий правилната материя за твоите нужди
 
[ ] Клинове за лед
 
[ ] Протриващи съоръжения
 
[ ] Снегоходки INOOK
 
[ ] Колко здрави са лентите за сечивата Spinner Leash?
 
[ ] Avalanche Safety от MAMMUT
 
[ ] Лентата на френдовете Black Diamond – износване и подмяна
 
[ ] Френдовете на Black Diamond - новости
 
[ ] Клемите Wallnuts /DMM/ и пасивното осигуряване
 
[ ] ДА ВЪРЖЕМ ДИНЕМА?
 
[ ] Опасности за въжето при износен карабинер
 
[ ] VIA FERRATA "Мальовица"
 
[ ] QC LAB: Via Ferrata
 
[ ] QC LAB: Трябва ли въжетата да почиват между паданията?
 
[ ] AVALUNG – КАК РАБОТИ
 
[ ] Алпийското въже - преди и сега
 
[ ] Карбинерите – малко история!
 
[ ] STUBAI
 
[ ] Лиофилизирана храна
 
[ ] Опасни грешки при употребата на Daisy Chain
 
[ ] НОВОСТИ ПРИ ФРЕНДОВЕТЕ!
 
[ ] Five Ten – Традиция, иновации, комфорт!
 
[ ] Dragon cams - еволюцията в двуоснте френдове
 
[ ] Колко са надеждни старите джаджи от СССР?
 
[ ] Колко са здрави старите въжета?
 
[ ] Хилъри и Тензинг на Еверест
 
[ ] PRIMUS OmniFuel отново спечели наградата "Gear of the Year", от читателите на списание "Outdoor”
 
[ ] eVent – Мембраната от ново поколение
 
[ ] Прохлада и комфорт през лятото
 
[ ] Удължаване примката на Френдовете: Правилно ли е да прекарваме примка в примка?
 
[ ] DMM
 
[ ] Сравнителни характеристики между лентите от Dyneema и Polyamid
 
[ ] ОСЕМ МОДЕЛА КОТКИ ЗА ЛЕДЕНО И МИКСТОВО КАТЕРЕНЕ
 
[ ] Уреди за търсене в лавина (Пипсове)
 


Кошница

Няма избрани продукти

Уреди за търсене в лавина (Пипсове)

 

И тази година в магазините се появиха нови апарати за търсене в лавина, а устройствата, които вече отдавна присъстват на пазара, бяха доусъвършенствани. За практикуващия зимни спортове, който иска да смени стария си “пипс” или трябва да си купи нов, търсенето на най-доброто лавинно устройство е трудна задача. На пазара се предлага всичко, от едноантенни апарати с аналогово действие до цифрови триантенни устройства с различни допълнителни функции. Така търсенето се превръща в мъчение! По принцип се смята, че при по-голям брой приемателни антени изискванията към търсещия са по-малки. При три антени апаратът анализира приетия сигнал спрямо трите измерения на пространството и дава информация за разстоянието до затрупания и посоката, в която се намира той. При апарат само с една антена търсещият трябва сам да анализира сигнала. За едноантенните устройства важи максимата: “Който умее, намира бързо; който не умее, не намира нищо!” Разбира се, новите триантенни апарати не са толкова лесни за използване, че да не се налага предварителна подготовка. Всеки любител на зимните спортове трябва да се запознае добре с начина на функциониране на лавинното си устройство!

Arva Advanced

Устройство с добър обхват, вършещо добре работа при търсене на един затрупан. При локализиране на голяма дълбочина в близост до пострадалия се използва двуантенният метод. При няколко затрупани най-надежден е методът на трите кръга. Няма функция за директно локализиране.

Arva Evolution+

Това е вариант на Advanced с едно допълнение: При търсене на повечето от един затрупани устройството сканира сигналите и дава направлението и отдалечеността на отделните източници на сигнали. Не е възможно директно локализиране. Методът на трите кръга дава добри резултати.

Barryvox Opto 3000

Единични пострадали се откриват лесно. При локализиране на голяма дълбочина в близост до мястото на затрупания се използва двуантенният метод. Установяването на реалното разстояние става малко бавно. При повече затрупани най-добре да се използва методът на трите кръга, който и при този апарат дава добри резултати.

Mammut Pulse

Добро триантенно устройство за откриване както на единични затрупани, така и на повече пострадали при по-сложни ситуации. При пробните тестове не са установени никакви трудности при разграничаването на сигнали от близко разположени източници. Внимание! За разграничаване на сигналите е необходимо известно време, а в спешни ситуации то винаги е малко! Устройството е надеждно и при издирване на затрупан на голяма дълбочина.

Минимум две антени
Тук са представени осем апарата за издирване в лавина, снабдени с минимум две приемателни антени, благодарение на които устройството дава посоката, в която трябва да върви търсещият, и показател за отдалечеността, който намалява с приближаване към затрупания. Така може да бъде открит единичен източник на сигнал, тоест един затрупан от лавина. Ако има повече затрупани, разположени в близост един до друг, сигналите им се наслагват. Получава се комплекс от сигнали, за “разплитането” на които търсещият трябва да избере подходяща стратегия – например метода на трите кръга – или да използва лавинно устройство със специална функция за разделяне на сигналите. Така сигналите на вече намерените пострадали могат постепенно да се заглушат и търсещият да продължи към следващия затрупан, без да се разсейва от странични смущения. В основата на издирването в лавина стои откриването на единични пострадали. Много време се губи за установяване на местоположението им. На тази част от търсенето трябва да се отдели особено внимание. Ако при това лавинното устройство покаже значителни слабости, издирването на повече от един пострадали може да завърши с провал.

Ortovox x1

Тук ни привлече лесното превключване от предаване на приемане. Иначе при търсене на един източник на сигнал устройството показа сериозни недостатъци. При фино търсене показателят за посоката силно варира, при локализиране показателят за разстоянието остава непроменен в твърде широк диапазон. При търсене на много източници недостатъците се проявяват още повече. Направихме тестове на модела в сегашната му форма. В бъдеще той ще бъде леко променен и ще се предлага под името Patroller.

Ortovox d3

Нов триантенен апарат, който привлича вниманието най-вече с лесното превключване от предавателен на търсещ режим. Иначе не показва някакви особени достойнства нито при търсенето на един източник на сигнал, нито при издирването на повече от един затрупани. Във втория случай обсегът на третата антена намалява под два метра, поради което предимствата на трите антени се губят при издирване на дълбоко затрупани.

Pieps DSP

Добър триантенен апарат с добър обсег при всякакво положение на предавателя. Проявява се добре при търсене на един или на много пострадали. При повече от трима затрупани на малка площ функцията за заглушаване на сигнала намалява надеждността си, особено при предаватели Ortovox. При търсене по метода на трите кръга моделът е много подходящ като резервно устройство. Надежден и при локализиране на голяма дълбочина.

Tracker DTS

Добро двуантенно устройство за бързо установяване на реалното разстояние при единични случаи на затрупване. Поради липсата на трета антена при локализирането се получава страничен шум, който може да бъде объркващ. Техниката за издирване на повече от един затрупани (SP-режим) трябва да се отработи предварително. При повече от три източника на сигнал в близост един до друг SP-функцията достига границата си на ефективност. Методът на трите кръга дава добра успеваемост.

Грубо търсене
Решаващ при грубото търсене е обхватът на приемане. Той беше оценен при различно положение на предавателя с по три измервания за всяко лавинно устройство. Обхватът на засичане зависи от положението на предавателя спрямо приемателя. При неблагоприятно положение на предавателя обхватът спрямо оптималното засичане намалява значително при повечето апарати. Затова от съображение за сигурност препоръчваме търсенето да се извършва в диаметър от 20 метра. В този случай грубото търсене на повече от един пострадал се координира по-лесно. Като надежден, лесен за интерпретиране тестов сигнал използвахме сигнал, даващ стабилни показатели както за отдалеченост, така и за посока (виж фиг. 1).

 

Фино търсене
След първоначалното засичане на сигнала търсещият трябва да скъси разстоянието до затрупания – това става при етапа на фино търсене. В този случай проведохме тестове при хоризонтално и вертикално положение на предавателя. Основно значение на този етап имат следните функции: Може ли търсещият да се ориентира бързо за достигане в близост до пострадалия без много криволичене само с помощта на стрелката за направление и показателя за разстояние? По този показател изпробваните лавинни устройства дадоха добри и много добри показатели. При някои от тях обаче показателят за посока при вертикално положение на предавателя варира силно, което причинява губене на време при неправолиенейното приближаване до затрупания. (виж фиг. 2). * Измерен е само цифровият обхват. Не притежава такава функция или тя е неизползваема. Фиг. 5: Търсене на повече затрупани на малка площ Фиг. 6: Метод на трите кръга

 

Локализация
При доближаване на няколко метра от затрупания започва последният етап на търсенето – локализацията. Тук трябва да се работи с голяма прецизност, защото установяването на точното място на пострадалия е предпоставка за бързото му изваждане от снега. Точното и бързо определяне на разстоянието (фиг. 3) играят основна роля (виж DAV Panorama 2/04). Дълбочината на затрупания и положението на предавателя също имат значение при повечето лавинни устройства. Един съвременен апарат за търсене в лавина би трябвало да може да локализира с точност предавател на дълбочина два метра и половина, както в хоризонтално, така и във вертикално положение (виж фиг. 4).

Търсене на повече от един затрупани
Още не е уточнено кое играе най-важна роля при издирване на повече от един затрупани с наслагване на сигналите. В такива случаи има две възможности. Използване на специална функция (за директно откриване) или на стратегия за търсене (напр. методът на трите кръга). За успешното прилагане на стратегия е важно да се знае дали затрупаните са близо един до друг, или раздалечени. За да установим дали и как това може да се установи достатъчно надеждно, използвахме два различни теста (фиг. 5). Устройствата, които могат да анализират и разграничават отделните сигнали (със специални функции), имат предимството, че не изискват използването на специална стратегия за търсене на повече от един пострадали. В този случай устройството само решава ребуса на преплитащите се сигнали. Това обаче не винаги дава добри резултати или анализът на сигнала изисква твърде много време. Оценихме тези специални функции в две различни ситуации на издирване (виж фиг. 7 и 8).

 


Превод: Марин Загорчев,
по поръчка на www.ekipirovka.com
източник www.alpenverein.deCopyright (c) 2006 Ekipirovka.com. Всички права запазени.